KNX Introduktionskurs
# Innehåll - Upplägg - Kursinfo - Pris

Innehåll
Utbildningen innehåller en introduktion till KNX.

Kursen riktar sig både till installatörer, elektriker, arkitekter mfl som vill skaffa sig baskunskaper inom KNX.

Kursinnehåll:

  • Allmänt, vad är KNX
  • Uppbyggnad/struktur
  • Teknik och produktexempel
  • Tillämpningar och smarta lösningar
  • Fördelar och möjligheter med KNX

Tillsammans så ger det dig en kunskapsgrund för att börja arbeta med tekniken.


Upplägg
Hela utbildningen online (webbkurs) via internet. Detta ger följande fördelar:

  • Enkelt, studera när just du har tid och lust
  • Ekonomiskt, låg kursavgift och minimalt arbetsbortfall
  • Material, anpassat digitalt material som är lätt att hantera
  • Stöd, få lätta anvisningar och bra stöd runt utbildningen antingen online eller genom annan kontakt

Se exempel från våra utbildningssidor online >


Utbildningstillfällen
Då kursen är helt onlinebaserad kan utbildningstillfällena anpassas till var deltagares schema.


Pris
För företag och skolor, per person 1500:- (Moms tillkommer)

För Privatpersoner 1875:- inkl moms.


Anmälan
>>>

 


Har du frågor
kring denna kurs?

Vill du läsa vidare kan vi rekommendera
KNX Baskurs

som nästa steg.

knx-training.se/knx/TrainingCenter/sidor/knx_introkurs.asp
2012-10-16 10:39:05