KNX Tutor - lärarkurs
# Innehåll - Upplägg - Certifiering - Pris - Datum

Innehåll
Tutor/lärarkurs är en komplementerande kurs som följer KNX associations riktlinjer för KNX Tutorkurs med mycket djupare kunskap om KNX.Tekniska Byråns träningscenter är ett KNX++ träningscenter som är accrediterat att utföra denna kurs.

KNX tutorkurs krävs för utbildning på ett KNX träningscenter.

Kursen inkluderar följande ämnen:

  • KNX Krav för träningscenters
  • Struktur och omfattning av KNX Association
  • KNX mjukvara
  • Historiskt om bussystem
  • Seriell data överföring & KNX-Protokollet
  • Mikrokontrollers
  • Applikationsprogram
  • IP Kommunikation
  • KNX Certifieringssystem för produkter

Efter att du har slutfört utbildningen har du tillsammans med din erfarenhet tillräcklig kunskap att utbilda i KNX.

Som ett förkunskapskrav är det obligatoriskt att ha slutfört KNX baskurs och Avancerad kurs.


Språk
Kursen hålls på svenska eller engelska med engelsk dokumentation, om inget annat anges.


Plats och kurslängd
Utbildningen är under 3 dagar förlagd till vårt träningscenter i Vetlanda.


Certifiering
När du går kursen på ett KNX certifierat träningscenter och genom för examinering som erhåller du KNX Tutor-certifikat vilket ger dig en grund att bygga din fortsatta utbildningsverksamhet på. Certifikatet krävs också för att starta ett träningscenter.

Denna kurs är certifierad och möter kraven från KNX.

Efter kursen kan du ansöka/registrera för att starta KNX-träningscenter där du kan starta och utbilda och certifiera studenter i ett KNX träningscenter.


Pris
Företag och skolor 21500 SEK (exklusive moms)


Utbildningstillfällen och anmälan

KNX Tutor 1911
25 november - 27 november, Vetlanda

BokningsstatusBokningsstatusBokningsstatusBokningsstatus


Kommande tillfällen.
(Du blir meddelad löpande om nya datum.)

Senaste anmälningsdatum är 20 dagar innan kursstart. Anmälan är bindande och våra generella kursvillkor gäller för denna kurs. Om du har önskemål om andra kursdatum eller kursorter så är du välkommen att ta kontakt med oss.


Har du frågor
kring denna kurs?

knx-training.se/knx/TrainingCenter/sidor/knx_tutorkurs.asp
2017-10-10 15:34:50