KNX Training Center
Utbildningar

Följande KNX kurser erbjuds i träningscentret:

  Öppen KNX-kurs
1 Här kan du löpande studera i vår fria kurs gratis. Vi tar successivt upp intressanta ämnen som är utvecklande både för nybörjare och proffs.
Läs mer och anmäl dig direkt via internet >>>

  KNX Introduktionskurs
2 KNX Introduktionskurs ger en introduktion till KNX. Perfekt för dig som snabbt vill komma igång med KNX. Kursen är helt förlagd online (webbkurs) på distans. Innehållet är enbart teoretiskt.
Läs mer och anmäl dig direkt via internet >>>

  KNX Baskurs (Basic)
3 KNX Baskurs (KNX certifiering) ger goda kunskaper inom KNX och avslutas med en KNX-certifiering efter godkänt resultat. Innehållet är både teoretiskt och praktiskt.
- Certifiering!
Läs mer och anmäl dig direkt via internet >>>

  KNX Avancerad kurs (Upgrade)
4
+
Utbildningen är en kompletterande kurs som bygger vidare på KNX baskurs med både teori inom KNX-teknologin och praktik med laborationer i ETS. Kursen är förlagd på plats i våra utbildningslokaler och avslutas med en KNX-certifiering(upgrade) efter godkänt resultat. Innehållet är både teoretiskt och praktiskt.
- Du blir Proffs!
Läs mer och anmäl dig direkt via internet >>>

  KNX Tutor - lärarkurs
5
++
Utbildningen är en lärarkurs för KNX vilken bygger vidare på KNX Avancerad med mycket djupare kunskap. Kursen är förlagd på plats i våra utbildningslokaler och avslutas med en KNX-certifiering(upgrade) efter godkänt resultat. innehållet är enbart teoretiskt.
- Du blir Expert!
Läs mer och anmäl dig direkt via internet >>>

KNX Update
KNX Updatekurs ger en uppdatering för dig som har utbildats tidigare eller arbetat med KNX och vill ha en uppdatering.
Läs mer och anmäl dig direkt via internet >>>

KNX Utveckling
KNX Utvecklingkurs ger en djupare teknisk kunskap för dig som skall börja utveckla produkter. Den tar information från våra kurser bas, avancerad och lärarkurs, från grund till proffs. Kontakta oss för mer information >>>

Flera av utbildningarna finns även som onlinekurs
med hel eller delvis som webb-kurs.

Vi är leverantörsneutrala och hjälper dig på bästa sätt att lära dig mer om potentialen i KNX.

 

 

knx-training.se/knx/TrainingCenter/sidor/knx_utb.asp
2012-10-16 14:49:29